Uczyli się, jak ratować życie

14 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego.

Uczniowie II LO doskonalili umiejętność udzielania pierwszej pomocy pod okiem pana Mateusza Cichego – Instruktora Pierwszej Pomocy PCK oraz Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK – Kacpra Podsiadły, Katarzyny Tudruj, Jerzego Drąga i Moniki Staszewskiej.

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji, gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów. Dlatego warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich, zostały przeprowadzone w takiej formie, aby wszyscy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględniał wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenie składało się z części teoretycznej w formie wykładów i części praktycznej, polegającej na symulacji różnych zdarzeń, podczas których uczestnicy nabywali konkretne umiejętności reagowania i udzielania pomocy. Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone były na renomowanym sprzęcie do nauki pierwszej pomocy.

Przeprowadzone warsztaty były elementem programu „Wolontariat PCK- Aktywacja”, realizowanego przez II LO.

II LO

2-134-75-56-37-5

1-14