Uhonorowani za wzorową postawę

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie  od dnia 06.03.2023 r. do dnia 12.03.2023 r. na terenie powiatu lubartowskiego miało miejsce 14 zdarzeńw tym: 3 pożary, 10  miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

10 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kocku p.o. Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie wraz ze Starostą oraz Wicestarostą lubartowskim i Burmistrzem Miasta Kock uhonorowali dwóch mieszkańców miasta Kock za ich heroiczną postawę podczas pożaru budynku mieszkalnego, który miał miejsce 20 lutego 2023 roku.

W trakcie pożaru, Panowie Karol Mitura i Michał Mitura z narażeniem własnego życia i zdrowia podjęli się ratowania dzieci znajdujących się we wnętrzu objętego pożarem i gęstym zadymieniem budynku. Będąc na miejscu przed służbami ratowniczymi nie zważając na niebezpieczeństwo wydostali z zagrożenia dwójkę dzieci. Ich poświęcenie i bezinteresowność zasługują na wyjątkowe wyróżnienie. Postawa wyróżnionych Panów stanowi przykład godny naśladowania i inspirację dla nas wszystkich.