Merowie z Ukrainy w Lubartowie

Przez tydzień, w dziewięciu polskich miastach zorganizowano spotkania studyjne dla delegacji z rożnych stron Ukrainy. Wizyty odbywały się w ramach projektu: „Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE”. Lubartów, był jednym z miast gospodarzy. Gościli u nas: Burmistrz z partnerskiego miasta Emilczyn – Leonid Filonenko oraz Burmistrz Włodarska Wołyńskiego – Walentyna Hryhoriwna Onofrijuk.

Program pobytu delegacji ukraińskiej w naszym mieście (23-28 marca) obejmował m.in.: spotkania z władzami miasta i kierownictwem urzędu. Zaprezentowano struktury Urzędu Miasta oraz sposoby jego zarządzania. Goście interesowali się projektami rozwojowymi, zrealizowanymi przez Lubartów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat – w kontekście procesu wdrażania reform decentralizacyjnych planowanych we własnym kraju. Burmistrzowie z ukraińskich miast uczestniczyli w objazdowej prezentacji najważniejszych inwestycji w mieście dotyczących: infrastruktury, połączeń kolejowych, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, współpracy w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro – Park Mielec Podstrefa Lubartów. Interesowali się ponadto zagadnieniami z zakresu reformy administracyjno-terytorialnej zarówno z zakresu ustawodawstwa, gospodarki gruntami, czy gospodarki odpadami. Zapoznali się również z zagadnieniami z zakresu oświaty, kultury i sportu: w tym prowadzeniu publicznych i niepublicznych przedszkoli, działalnością: LOK, MOSiR, szkół i przedszkoli podległych miastu. Spotkania dotyczyły również polityki społecznej – MOPS, czy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja. Wizyta objęła również spotkania w lokalnych organizacjach pozarządowych: Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie, Stowarzyszeniu ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny.

Jak oceniacie Państwo te klika dni sprzędzonych w Lubartowie? Czy wiedza zdobyta zostanie wykorzystana?

Spotkania były nadzwyczaj ważne. W związku z tym, że nasz samorząd właśnie jest u progu reform i doświadczenie jakie jest w Polsce, a tym bardziej w naszym zaprzyjaźnionym mieście Lubartów, z wielkim zadowoleniem wykorzystamy u siebie – mówi Leonid Filonenko Burmistrz Emilczyna. Jestem bardzo wdzięczny panu burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu, że wziął udział w tym projekcie. Byliśmy w różnych organizacyjnych jednostkach samorządowych: szkołach, przedszkolach, w przedsiębiorstwach komunalnych. I co nas zdziwiło? Ludzie pracujący na tych stanowiskach wykazują się nieprzeciętym doświadczeniem i znajomością swojej pracy. Interesowały nas różne sprawy. Organizacje obywatelskie i publiczne, sama praca samorządowa. Podstawowa sprawa to praca samorządów w kierunku składania projektów do Unii Europejskiej. W związku z tym, że Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, to my możemy się dużo nauczyć od swoich sąsiadów Polaków. Wrażenia z wizyty mamy wspaniałe i życzymy Polsce rozkwitu jak najpiękniejszego, a swojemu narodowi, Ukrainie, będziemy pomagać przeprowadzać te reformy, które mają teraz nastąpić, żebyśmy się mogli połączyć w jedną wspólnotę europejską.

Spodobało mi się w Lubartowie i w Lublinie to, że ludzie chcą przekazać nam swoje doświadczenie, wskazując swoje pomyłki, żebyśmy ich nie powielali – mówi Walentyna Onofrijuk Burmistrz Włodarska Wołyńskiego. – Wszędzie są zorganizowane odpowiednie warunki do pracy.  Ja osobiście, dla swojej pracy, dużo skorzystałam, zapisałam sobie. Po przyjeździe do siebie zaproszę wszystkich kierowników moich służb. Opowiem o wszystkim, co zobaczyłam i co możemy od razu u siebie zastosować. Wszyscy ludzie, których spotkaliśmy, bardzo kochają swoja pracę, cenią ją i widać, że ją robią z miłością. Chcę wam wszystkim życzyć przede wszystkim, żeby rozkwitał Polski naród i mam nadzieję, że wasza przyjaźń z ukraińskim narodem będzie się dalej rozwijać. Przede wszystkim życzę, aby był pokój.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że zgadzam się z moją koleżanką – kontynuuje Leonid Filonenko, Burmistrz Emilczyna. – Chcę, żeby Ukraina i Polska były silnymi krajami, żeby wojna się zakończyła. Aby można było żyć, tworzyć i żeby rodziły się dzieci i wychowywały się.

rozmawiał: PeO

Emilczcyn Lubartów 2015 Emilczcyn Lubartów 2015_02 Emilczcyn Lubartów 2015_03 Emilczcyn Lubartów 2015_04 Emilczcyn Lubartów 2015_05 Emilczcyn Lubartów 2015_06 Emilczcyn Lubartów 2015_07 Emilczcyn Lubartów 2015_08 Emilczcyn Lubartów 2015_09 Emilczcyn Lubartów 2015_10