Ulica Reja do przebudowy

Wiele lat ulica Reja czekała na remont nawierzchni, Urząd Miasta 7 maja ogłosił postępowanie przetargowe na I etap realizacji. W skład prac wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne i wykończeniowe. Nawierzchnia ma być z kostki betonowej bez fazowej kolorowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej szara. Ustawione zostaną nowe krawężniki i będą uregulowane elementy infrastruktury podziemnej. Oferty można składać w ratuszu do 22 maja.