Umiem pływać – bezpłatne zajęcia na basenie

Lubartowski Klub Pływacki SKALAR serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych miasta Lubartowa na bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia odbywać się będą od marca do grudnia 2017 r. (podzielone na 3 edycje) na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 66/74. Godziny zajęć będą ustalone i podane na stronie internetowej klubu www.lkp-skalar.pl w zakładce aktualności (będą to godziny popołudniowe). Zajęcia realizowane będą w związku z Ogólnopolskim Projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „Umiem pływać” przy współudziale Gminy Miasta Lubartów.

Projekt podzielony będzie na 3 edycje: 1 edycja – marzec-maj 2017 r., 2 edycja – maj-wrzesień 2017 r., 3 edycja – październik-grudzień 2017 r.

Zapisywać dzieci do projektu można elektronicznie smsem pod nr telefonu 502639591 lub drogą mailową lkp_skalar@onet.pl w treści: Projekt Umiem pływać, imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa (np. III c), nr edycji. Jeżeli jest zgłoszenie mailowe proszę podać nr telefonu kontaktowy.

Jest możliwość zapisu tylko na jedną z trzech edycji. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona!!! W pierwszych dwóch edycjach pierwszeństwo będą miały dzieci z klas II-III. Harmonogram zajęć oraz lista uczestników będą dostępne wkrótce na stronie internetowej www.lkp-skalar.pl w zakładce aktualności. W sprawie projektu głównym źródłem informacji będzie strona klubowa www.lkp-skalar.pl – zakładka aktualności. Prosimy na pierwsze zajęcia przynieść wypełnioną deklarację oraz podpisany regulamin przez opiekuna (dostępne są poniżej do pobrania).

Dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie będą od lutego do grudnia 2017 r. (będą również 3 edycje) uczęszczały na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania również z projektu „Umiem pływać” realizowanego przez Lubartowski Klub Pływacki SKALAR, Lubelski Okręgowy Związek Pływacki oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Zajęcia będą realizowane w klasach. Więcej informacji wkrótce u wychowawców.

LKP Skalar