Uniwersytet Trzeciego Wieku – faktem

 Dziś już wiemy, że jesienią w Lubartowie usłyszymy Gaudeamus. We wtorek 25 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie zorganizowano zebranie założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie.  Wzięła w nim udział grupa wytypowana spośród 125 osób, które 17 czerwca, w kinie „Lewart” były zainteresowane utworzeniem UTW. Wówczas na spotkanie do kina Lewart przyjechał specjalny gość – kierownik UTW w Lublinie, Małgorzata Stanowska.

Podczas wtorkowego zebrania założycielskiego, grupa miała za zadanie przygotować statut, wystąpić o jego rejestrację oraz wybrać władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie został Walenty Kułago.

Zgodnie ze statutem, celem działalności uniwersytetu jest m.in.: prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, w szczególności z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury i sztuki, nauk humanistycznych,  ekonomicznych, społecznych, a także technicznych; aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz  tworzeniem i wzmacnianiem więzi osób starszych z młodym pokoleniem.

Przypomnijmy, że inicjatorem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście byli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM – Ewa Sędzimierz, Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Adam Banucha. W marcu br. właśnie w kinie Lewart zorganizowano „Koncert na dwa świerszcze i wiatr”, w którym udział wzięli seniorzy z naszego miasta. Na scenie wystąpili: Chór Ziemi Lubartowskiej, Grupa Fireshow „Antares” oraz Kapela Ludowa „Lubartowiacy”.

Piotr Opolski

 foto: Jacek Jakubiec/Piotr OpolskiDSC_3091 DSC_3090 DSC_3094 DSC_4327 DSC_3092 DSC_4329 DSC_4330 DSC_4331 DSC_4328 DSC_4332 DSC_4333 DSC_4334 DSC_4335 DSC_4339 DSC_4341 DSC_4338 DSC_4336 DSC_4342 DSC_4343 DSC_4347 DSC_4344 DSC_3093