Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył piąty rok swojej działalności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie (UTW) zakończył piąty rok swojej działalności. Jesienią tego roku będziemy obchodzić nasz skromny jubileusz. Rok akademicki trwający od 1 października do 31 maja właśnie się zakończył. Z początkiem czerwca słuchacze rozpoczęli zasłużone wakacje. Obecnie Uniwersytet liczy 62 słuchaczy. Jego podstawową misją jest zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz aktywizacja ludzi, którzy swoją działalność zawodową mają już za sobą. Dla wielu osób czas zakończenia zawodowej drogi jest bardzo trudnym okresem. Uniwersytet pomaga przejść łagodniej przez ten trudny czas. Tu bowiem spotykają się ludzie z podobnymi problemami, tu poznajemy nowych kolegów, zdobywamy przyjaciół. To tu mając wreszcie czas dla siebie, można realizować swoje życiowe pasje, zdobywać nowe umiejętności, zadbać o sprawność fizyczną i umysłową. Uniwersytet ciągle otwiera się na nowe formy działalności i oczekuje na nowych członków.

Zaspokajając potrzeby poznawcze swoich słuchaczy, UTW proponuje szeroką ofertę edukacyjną. W minionym roku akademickim były to: lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, trening pamięci, zajęcia prozdrowotne. Prowadzone były lektoraty na różnych poziomach zaawansowania z: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka włoskiego.

Jak pokazują badania, nauka języków obcych jest jednym z najlepszych sposobów poprawy pamięci. Zajęcia komputerowe pozwalają zmniejszyć dystans pomiędzy nami, a młodym pokoleniem i jakoś odnaleźć się w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie. Zajęcia związane z treningiem pamięci prowadzone przez profesjonalnych trenerów pomagają w zasadniczy sposób zniwelować problemy z pamięcią, szczególnie dotkliwe w naszej grupie wiekowej. Ciekawe wykłady zaspakajają nasze potrzeby poznawcze z różnych dziedzin np. muzyki, historii, bezpieczeństwa, dietetyki.

Równie istotną jak dbałość o kondycję umysłową jest również troska o sprawność fizyczną. Przykładamy do tego ogromną wagę. Prowadzimy cały szereg działań „prozdrowotnych”. Jest to cały cykl wykładów związanych z tematyką, prowadzana jest także gimnastyka korekcyjna w sali gimnastycznej i na basenie. Efekty są bardzo zadowalające.

Swoje pasje można realizować w ramach koła rękodzieła artystycznego, sekcji kulinarnej czy ogrodniczej. Równie istotna jest również forma integracyjna naszej działalności. Organizujemy wspólne wycieczki turystyczne, wyjazdy do teatru, filharmonii, jak też imprezy plenerowe. Realizując swoje cele statutowe, Uniwersytet chce być jednocześnie jak najbliżej mieszkańców naszego miasta i okolic, dlatego zapraszamy do udziału w otwartych formach naszej działalności osoby nie będące naszymi członkami.

Zapisy na nowy rok akademicki zaczynają się 30 sierpnia br. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową utwlubartow.blogspot.com oraz do naszego biura na ul. Lubelskiej 36 pok. 21 (budynek Biblioteki Miejskiej) we wtorki oraz czwartki w godz. 10.00-13.00. W okresie wakacyjnym w czwartki w godz. 10.00-12.00. Wszelkich informacji można również zasięgnąć pod numerem tel. 606 721 737

Ryszard Trybalski