Uporządkują nieczynne składowiska

Niebawem ruszy rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w Niedźwiadzie i Kolechowicach (gmina Ostrów Lubelski). Do końca miesiąca Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ma podpisać umowę z firmą PRO – INŻ, która wygrała przetarg na to zadanie.

Rekultywacja ma na celu zabezpieczenie bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko.  Po uporządkowaniu  terenu, składowisko  przykrywa się warstwami materiałów nieprzepuszczających wody, a następnie pokrywa się warstwą glebonośną i obsiewa roślinami. Dodatkowo zabezpiecza się   między innymi studniami do badania odcieków i kominami odgazowującymi.

Rekultywacja składowisk odpadów w Niedźwiadzie i Kolechowicach realizowana jest w ramach projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, współfinansowanego  przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  (KW)

Jesienią 2012 roku z tego samego projektu przeprowadzono rekultywację nieczynnego składowiska w Luszawie