Uroczyste wręczenie kombatanckich odznaczeń

W Urzędzie Miasta Lubartów 13 października zorganizowano spotkanie kombatantów w 70 rocznicę wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej. W spotkaniu wziął udział burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki, starosta Fryderyk Puła, Prezes lubelskiego ZKRPiBWP Henryk Czerkas oraz oficerowie klubu rezerwy, członkowie lubelskiego środowiska 27. WDP AK, kombatanci, podopieczni związku, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Odznaczeniami Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa uhonorowano: Janusza Bodziackiego, Fryderyka Pułę, Stanisława Małeckiego, Piotra Kaczora, Genowefę Żmudę, Danutę Niezabitowską, Alicję Chojecką, Zbigniewa Mazurkiewicza, Andrzeja Mazurka, Zbigniewa Staszkiewicza, Kazimierza Mojaka, Teofila Nowosada, Edwarda Błaszczaka, Henryka Bila, Władysława Drabika, Henryka Bednarskiego, Antoniego Gontarskiego, Marcina Kusyka.

Odznaczenia w postaci Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Anna Bielińska, Janusz Cyfrowicz i Czesław Romański.

Organizatorami spotkania były organizacje: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Klub Oficerów Rezerwy im. SGO Polesie w Lubartowie, Środowisko Żołnierzy 27 W.D.P.A.K w Lublinie.

PeO

>>>>>>galeria www.facebook.com/Lubartowiak/photos_stream?tab=photos_albums<<<<<<

Kombatanckie odznaczenia 2015 Kombatanckie odznaczenia 2015_02 Kombatanckie odznaczenia 2015_03 Kombatanckie odznaczenia 2015_04 Kombatanckie odznaczenia 2015_05 Kombatanckie odznaczenia 2015_06 Kombatanckie odznaczenia 2015_07 Kombatanckie odznaczenia 2015_08 Kombatanckie odznaczenia 2015_09 Kombatanckie odznaczenia 2015_10 Kombatanckie odznaczenia 2015_11 Kombatanckie odznaczenia 2015_12