Uroczystość w II LO- pożegnanie dyrekcji

22 czerwca w murach II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Otóż podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zaproszeni goście oraz społeczność szkolna miała okazję pożegnać odchodzące na emeryturę wieloletnie dyrektorki Liceum przy Lubelskiej: Panią Dyrektor Halinę Zdunek oraz Panią Wicedyrektor Teresę Rojek.

          Wśród zaproszonych gości byli: Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie Ksiądz Dziekan Andrzej Sarna, Burmistrz Miasta Lubartów Pan Krzysztof Paśnik, Wiceburmistrz Miasta Lubartów Pan Tadeusz Małyska, Naczelnik Wydziału Oświaty Miasta Lubartów Pani Barbara Wanat, Skarbnik Miasta Lubartów Pani Lucyna Biskup, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Lubelskim Kuratorium Oświaty Pani Marzanna Ostrowska, Wizytator w Lubelskim Kuratorium Oświaty Pan Jan Rećko, Prezes Ogniska Miejskiego ZNP Pani Danuta Rafał, Przewodnicząca Rady Rodziców w II LO Pani Urszula Skrzypiec wraz z Zastępcą Panią Katarzyną Mazurek, Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Lubartowie Pani Marta Migal. Na uroczystości byli także nauczyciele II LO, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pracownicy szkoły.

          Pani Dyrektor Halina Zdunek z wykształcenia jest polonistką, posiada 41-letni staż pracy pedagogicznej. Wielokrotnie pełniła funkcję wychowawcy klasy, przez lata pracowała jako egzaminator maturalny z języka polskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczyna już w 1984 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Krasienińskiej. Od 1987 roku związana jest ze szkołą przy 1 Maja w Lubartowie. Najpierw pracuje jako polonistka w Szkole Podstawowej nr 3, a od 1994 roku wiąże się z Liceum Ogólnokształcącym, które właśnie powstaje (początkowo w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a od 1999 roku jako samodzielna placówka dydaktyczna). Po raz pierwszy wicedyrektorem jest przez rok w ZSO nr 1 (1995/1996), a od 2008 roku do dziś nieprzerwanie pełni funkcje kierownicze w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie. Najpierw jest wicedyrektorem (2008 – 2013), a od 2013 roku dyrektorem placówki. Niewielu jest pedagogów w Lubartowie, którzy mogą poszczycić się tak pięknym życiorysem zawodowym, którzy posiadają tak wielkie doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową i którzy są tak dobrze oceniani zarówno przez władze organów kuratoryjnego i prowadzącego jak również przez środowisko lokalne.

          Pani Wicedyrektor Teresa Rojek z wykształcenia jest historykiem, chociaż uczy także wiedzy o społeczeństwie. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie pełni funkcję wychowawcy klasy, jest też egzaminatorem maturalnym z historii. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczyna w 1988 roku w Szkole Podstawowej nr 3 i pracuje tam przez dwa lata. Kiedy powstają gimnazja, wiąże się z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i do 2006 roku pełni funkcję wicedyrektora tej placówki. W 2006 roku przenosi się do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, gdzie pracuje jako nauczyciel. W 2013 roku, gdy dyrektorem placówki zostaje Pani Halina Zdunek, Pani Teresa Rojek zostaje wicedyrektorem i pełni tę funkcję do dzisiaj. Jest bardzo lubiana przez uczniów i pracowników szkoły. Jej zaangażowanie w pracę zawsze wysoko oceniane było wieloma nagrodami Burmistrza Miasta Lubartów oraz Dyrektora Szkoły.

          Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów. Zaproszeni goście dziękowali Paniom Dyrektor za lata ich pracy. Wzruszających chwil pełnych wspomnień, zadumy, ale także życzeń na przyszłość było bardzo dużo. Chyba wszystkim udzieliła się atmosfera wzruszenia, ale też refleksji, że oto w oświacie lubartowskiej kończy się pewien etap. Z pracą żegnają się osoby, które przez dziesięciolecia wyznaczały kierunek rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Dzięki ich pracy szkoła jest dziś w bardzo dobrej kondycji. Dzieci chętnie przychodzą się tu uczyć, mają możliwość rozwijania swych pasji, Liceum zdobywa zaszczytne tytuły „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły, placówka jest rozpoznawalna i ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym.

Szanownym Paniom Dyrektor Halinie Zdunek oraz Teresie Rojek serdecznie dziękujemy za wszystkie wspaniałe lata naszej wspólnej pracy. Doceniamy wielkie zaangażowanie Pań Dyrektor w tworzenie historii naszej szkoły i podziwiamy sumienną realizację obowiązków służbowych, pracowitość i rzetelność. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każde dobre słowo, życiową mądrość i otwarte serce. Dziękujemy obu Paniom za poświęconym nam czas, wiedzę, przyjazną atmosferę   oraz za wszystkie chwile, które wspólnie przeżyliśmy. Życzymy obu Paniom wielu dalszych sukcesów, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, aby wszystkie plany i marzenia, odkładane na później, spełniały się właśnie teraz. Życzymy też, by zawsze otaczali Panie dobrzy i życzliwi ludzie, a poczucie spełnienia towarzyszyło w każdym momencie życia.

Pracownicy

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Piotra Firleja w Lubartowie