Uroczystości 11 listopada w RCEZ

,,Naród który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa Józefa Piłsudskiego, choć dosadne, wyrażają prawdę na temat wartości pamięci o przeszłości i historii własnego kraju, zwłaszcza tak doświadczonego i dotkniętego cierpieniem jak Polska. W dzisiejszych czasach niepodległa ojczyzna nie wydaje się już być czymś oczywistym, ale stanowi przywilej, dlatego nie wolno nam zapominać o drodze jaką przeszli nasi przodkowie, abyśmy mogli cieszyć się wolnością.

Społeczność szkolna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 10 listopada 2022 r. uczciła 104 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademia rozpoczęła się tradycyjnie od odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej przez uczniów, nauczycieli, dyrekcję szkoły i zaproszonych gości. Prowadzące uroczystość dziewczęta przywołały najważniejsze fakty z historii Polski, które zilustrowane zostały lirycznymi i wokalnymi występami uczniów naszej szkoły.

Dyrektor szkoły, Pani Dorota Bułgajewska- Muzyka, powitała przybyłych gości i zachęciła wszystkich do refleksji i zadumy nad historią i współczesnością oraz oddania hołdu poległym w obronie ojczyzny. Wspomniała o konieczności godnego celebrowania Święta Niepodległości poprzez udział w uroczystościach, demonstrowanie barw i symboli narodowych w swoich domach i mediach społecznościowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście. Pan Lucjan Mileszczyk , Członek Zarządu Powiatu, przypomniał o tym, że obchody kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości, to przede wszystkim okazja, aby złożyć hołd wszystkim walczącym o wolną Polskę. Wspomniał jak trudną drogę przeszli Polacy, jaką ofiarę musieli ponieść i jak wiele przecierpieć, abyśmy dziś mogli żyć w niepodległej ojczyźnie. W swoim przemówieniu podkreślił, cytując słowa Jana Pawła II, że ,,niepodległość jest nam zadana, a nie dana”, dlatego też wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dalsze losy naszego kraju. Wyraził nadzieję, że młodzi ludzie, obserwując co dzieje się dzisiaj na świecie, wzbudzą w sobie jeszcze silniejsze uczucia patriotyczne i zapałają prawdziwą miłością do ojczyzny. Pan Lucjan Mileszczyk przekazał także życzenia od Starosty Lubartowskiego, Pana Tomasza Marzędy oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Jerzego Zwolińskiego.

Filatelistyczną wystawę okolicznościową ,,Niepodległa” przygotowali Panowie Andrzej Żeromski i Wojciech Janeczek. Pan Andrzej Żeromski opowiedział o zgromadzonych pamiątkach i wyraził chęć współpracy ze społecznością szkolną w kolejnych akcjach poświęconych tematyce historycznej.

Przedstawiciele 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, szeregowy Izabela Pęcak i szeregowy Paweł Mirosław, opowiedzieli o misji Wojsk Obrony Terytorialnej i zachęcili uczniów do wstąpienia w swoje szeregi.

Dziękujemy wszystkim za udział w akademii, szczególnie uczniom, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Monice Smolarz, wychowawczyni z bursy szkolnej, za przygotowanie pięknej dekoracji.

RCEZ