Uroczystości odpustowe ku czci św. Anny

Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczył 26 lipca sumie odpustowej w Bazylice św. Anny w Lubartowie. Uroczystości ku czci św. Anny – patronki rodzin, rozpoczęły się Mszą św. za zmarłych na cmentarzu parafialnym 24 lipca. Kolejnego dnia była Msza św. w Bazylice św. Anny, którą odprawił ksiądz biskup Mieczysław Cisło, połączona z procesją. Wierni przeszli ulicami miasta z wizerunkiem św. Anny. Była to kopia obrazu, który znajduje się w ołtarzu bazyliki.

Od wielu lat odpust ku czci św. Anny gromadzi wiernych z miasta i okolicznych miejscowości. Obiektem kultu jest jest słynący cudami obraz św. Anny Samotrzeciej. Kult nasilił się w ostatnich latach, gdy wierni mieli otrzymać wiele łask od swojej patronki. Uroczystości te były okazją dla parafian i przybyłych pielgrzymów do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. Dały możliwość zyskania odpustu.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Lubartów – burmistrz Janusz Bodziacki i gminy Lubartów – wójt Krzysztof Kopyść.

Tradycyjnie jak co roku z okazji odpustu 26 lipca przy ul. Cmentarnej nie zabrakło straganów z akcesoriami dla dzieci.

SN