Urząd Miasta czynny dla interesantów

Od czwartku 14 maja Urząd Miasta Lubartów wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców. W tym celu w siedzibie urzędu zostały przygotowane specjalne stanowiska obsługi. Obsługa mieszkańców będzie odbywała się z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Jednocześnie ratusz przypomina, że wszystkie osoby przychodzące do urzędu muszą posiadać maseczki. Po wejściu do urzędu będzie obowiązywała dezynfekcja rąk za pomocą dostępnego w budynku płynu. Obsługa będzie realizowana bezpośrednio na wyznaczonych stanowiskach, przy zachowaniu bezpiecznego odstępu. Mieszkańcy będą wpuszczani do budynków w zależności od dostępności stanowiska. Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba.