Urząd Miasta Lubartów wesprze przedsiębiorców

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik przedstawia swoją propozycję możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ WSPARCIE:

Działania pomocowe będą podejmowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, na indywidualny wniosek przedsiębiorcy/organizacji pozarządowej.

PROPONOWANE DZIAŁANIA:
Pomoc Dzierżawcom oraz Najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Lubartów, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa:

Nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).
1) Zwolnienie z czynszu do 3 miesięcy, na czas epidemii Dzierżawcom/Najemcom, którzy nie prowadzą działalności z związku z zakazami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)
2) W związku z zamknięciem targowiska miejskiego dzierżawcy zostaną zwolnieni z opłat.

Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
1) możliwość odraczania terminów płatności;
2) możliwość rozłożenia zapłaty podatków lokalnych na raty.

Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
1) przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.
2) możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lubartów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLubartow/esp

https://epuap.gov.pl/…/op…/pismo-ogolne-do-urzedu/UMLubartow
– za pośrednictwem operatora pocztowego
– osobiście w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12

❗️Przypominamy również o rządowej rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z którą można się zapoznać pod podanym linkiem:
https://www.gov.pl/…/ta…/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy…

UM Lubartów