Urząd przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”

Urząd Miasta Lubartów przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”. Elektromobilność jest terminem, który nie posiada prawnej definicji, tzn. nie został sprecyzowany w żadnym akcie prawnym wydanym przez krajowego lub unijnego prawodawcę. W celu wyjaśnienia pojęcia elektromobilności należy odnieść się do jego powszechnego rozumienia, zgodnie z którym składa się na nie ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów napędzanych elektrycznie. Pojęcie to obejmuje między innymi takie kwestie jak aspekty techniczne i eksploatacyjne pojazdów elektrycznych, nowe technologie oraz budowę i rozwój infrastruktury towarzyszącej. W rozumieniu szerszym elektromobilność dotyczy kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych.

W strategii będą też ujęte elementy  Smart City.  Założeniem Inteligentnego Miasta (Smart City) jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także dążenie do podniesienia świadomości i udziału mieszkańców w życiu społecznym. Opracowywana strategia ma wyznaczyć główne trendy rozwoju elektromobilności, niskoemisyjnego transportu w mieście, a także przyczynić się do tworzenia Inteligentnego Miasta.

W dniach 19-26 maja 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne, na które Urząd zaprasza mieszkańców miasta i osoby zainteresowane, w szczególności związane z branżą transportową gminy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej elektromobilności i wdrażania rozwiązań dotyczących tworzenia inteligentnego miasta (smart city).

Aktywna ankieta online będzie dostępna od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r. na stronie internetowejwww.lubartow.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Formularz ankiety w formacie PDF można pobrać na stronie internetowej www.lubartow.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.

Wypełnione ankiety należy składać od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020r. w jeden  z podanych poniżej sposobów:

 • mailowo, na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości Ankieta – Strategia Elektromobilności
 • listownie na adres: Ankieta – Strategia Elektromobilności Urząd Miasta Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta LubartówW dniach od 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r. można także zgłaszać uwagi, opinie, pomysły dotyczące rozwoju elektromobilności na ternie gminy Lubartów na piśmie na adres:Urząd Miasta Lubartów,Jana Pawła II 12,

  21-100 Lubartów

  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  Dodatkowo w dniu 20 maja 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 odbędzie się konferencja online, podczas której będzie można zgłosić swoje pomysły, zadać pytania ekspertom biorącym udział w opracowywaniu strategii. Link do konferencji zostanie udostępniony na stronie www.lubartow.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.

  Badanie ankietowe przeprowadzane jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia  pn. „Strategia elektromobilności Miasta Lubartów” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2.