Usługi przewozu door-to -door w powiecie lubartowskim

Ruszyły przewozy od drzwi do drzwi, czyli projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Powiecie Lubartowskim”. Przewoźnik, MD Medica, który realizował będzie usługę, odebrał z rąk starosty kluczyki do fabrycznie nowego pojazdu wraz wyposażeniem.

Oprócz starosty Ewy Zybały w przekazaniu busa wzięli udział członkowie zarządu powiatu – Jarosław Budka, Ryszard Wójcik i Jan Zaworski.

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;

lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność:

porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach, posiada ograniczoną możliwość poruszania się, jest osobą w wieku emerytalnym;

jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;

jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;

jest osobą głuchoniewidomą;

posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną.

Korzystanie z usługi transportowej door-to-door w okresie trwania projektu jest bezpłatne wystarczy na 3 dni przed planowanym wyjazdem zgłosić zapotrzebowanie do koordynatora usługi:

przez formularze zgłoszeniowy dostępny w na stronie internetowej powiatlubartowski.pl

telefoniczne (tel. +48 669 42 00 20), w godzinach od 7.30 do 11.00;

osobiście w Budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie Słowackiego 8, 21-100 Lubartów

drogą mailową, na adres [email protected]

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21 100 Lubartów w godzinach pracy Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Warunkiem jest złożenie oświadczenia uprawniającego do skorzystania z usługi transportowych door-to-door, dostępnego na stronie internetowej powiatu.

Korzystanie z usługi transportowej door-to-door w okresie trwania projektu (tj. do 28 lutego 2023 r.) jest bezpłatne.