Usunęli 3600 ton szkodliwego materiału

Konferencję podsumowującą działania związane z utylizacją azbestu zorganizował 24 lutego Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. W sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury spotkali się przedstawiciele gmin członkowskich ZKGZL, wykonawcy projektu oraz mieszkańcy i samorządowcy.

W 2012 roku Związek rozpoczął realizację projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. W ramach tego przedsięwzięcia odbywał się demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest oraz zbiórka gruzu azbestowego zalegającego na posesjach i na koniec – transport na wysypisko oraz unieszkodliwienie niebezpiecznego materiału. Te działania były dla chętnych mieszkańców wykonywane bezpłatnie.

Konferencję podsumowującą poprowadziła Ewa Badyoczek – Brzyska, dyrektor biura Związku. Jako pierwszy głos zabrał Radosław Szumiec Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. – Województwo lubelskie jest zaliczane do liderów jeśli chodzi o ilości azbestu, tym samym nasze gminy posiadają dużo tego materiału. Dlatego podjęliśmy wyzwanie, aby zutylizować jak najwięcej azbestu – mówił Radosław Szumiec. – Udało się to dzięki szwajcarsko – polskiemu programowi współpracy oraz zaangażowaniu samorządów i realizacji projektu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Usunęliśmy ponad 3600 ton tego niebezpiecznego materiału. W ramach programu współpracy szwajcarsko – polskiej ZKGZL dofinansował wykonanie 168 nowych dachów dla rodzin najuboższych.

Patrząc globalnie na problem, jest to kropla w morzu – przyznał przewodniczący, ale to jednocześnie krok naprzód. Dodał, że będą kolejne nabory na utylizację azbestu.

O zagrożeniach związanych z azbestem i efektach jego szkodliwości mówił podczas konferencji Kamil Woliński, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie.

Powszechnie stosowany niegdyś w budownictwie eternit powoduje przede wszystkim choroby układu oddechowego, jest to materiał rakotwórczy. Szczególnie niebezpieczna jest ekspozycja na pył azbestowy. Dlatego ważne jest odpowiednie, bezpieczne uzuwanie wyrobów zawierających azbest.

O przebiegu projektu od strony wykonawcy mówiła Ewa Kasianiuk – wiceprezes zarządu firmy Gresbud, która zajmowała się demontażem i utylizacją pokryć dachowych wykonanych z azbestu na terenie gmin członkowskich ZKGZL.

Inwentaryzacją azbestu poprzez tak zwany spis z natury zajmowała się firma AM Trans Progres. Jej przedstawiciel Marcin Konopczyński mówił o wprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju bazie azbestowej. Zgodnie z ustawowym terminem pokrycia azbestowe powinny zniknąć z naszych dachów do 2030 roku, ale jest to data umowna, która wynika z ogólnych obliczeń.

Wyniki projektu w liczbach przedstawił zebranym Krzysztof Grzegorczyk, kierownik Działu Inwestycji ZKGZL. Powiedział, że w ciągu 4 lat (od 2013 roku) udało się usunąć 3 601,9 Mg azbestu. Zdemonotwano 116 704 mkw pokryć dachowych zawierających azbest. Zrealizowano ponad 1698 wniosków o usunięcie azbestu. Dla przykładu: w całej Gminie Lubartów usunięto 814 ton, a tylko w mieście Lubartów – 638 ton.

Przewodniczący Radosław Szumiec na zakończenie konferencji przyznał, że zostało jeszcze dużo pracy do wykonania w temacie utylizacji azbestu na terenie naszego miasta oraz gmin należących do Związku. Podziękował wszystkim odpowiedzialnym za realizację projektu, wymieniąjąc osoby bezpośrednio zaangażowane – Krzysztofa Grzegorczyka i Małgorzatę Jemielniak – pracowników biura Związku.

Utylizacja azbestu to jedno z działań ZKGZL, obok budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz rekultywacji wysypisk śmieci. Podsumowaniem wszystkich trzech działań ZKGZL będzie konferencja w dniu 29 marca.

Aleksandra Jędryszka