Utrudnienia na ul. Powstańców Warszawy

Od kilku tygodni trwają roboty na ul. Powstańców Warszawy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie prowadzi w tym miejscu modernizację kanalizacji sanitarnej.

Jak informuje PGK, prace polegają na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Wartość robót wyniesie 844,0 tys. zł . Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2012 r.

– Celem renowacji jest wzmocnienie istniejących rur kanalizacyjnych, likwidacja ubytków uszczelnienie pęknięć i rys, likwidacja oporów na przepływie ścieków i uskoków w dnie kanału jak również remont istniejących i budowa nowych studni kanalizacyjnych w miejscach włączeń przyłączy kanalizacyjnych – informuje Wojciech Grodzicki z PGK. – Po wykonaniu robót, oprócz poprawy parametrów technicznych sieci kanalizacyjnej, zostanie wyeliminowana infiltracja wód gruntowych, podpiętrzanie się ścieków, jak również awaryjność nawierzchni ulicy, w szczególności przy studniach kanalizacyjnych. Za niedogodności związane z prowadzonymi robotami przepraszamy mieszkańców Lubartowa i użytkowników drogi.

(J.A.) foto: Piotr Opolski