Słuchacze UTW na lekcji historii

Słuchacze lubartowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli 27 października w wykładzie zorganizowanym w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. O historii naszego miasta mówił dyrektor placówki Longin Tokarski. Jednym z elementów spotkania był konkurs sprawdzający wiedzę zdobytą przez uczestników. Po muzealnej części słuchacze uniwersytetu udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożyli wieńce na grobach tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Jednym z nich była mogiła legionistów, która została niedawno odnowiona dzięki środkom z budżetu Miasta Lubartów oraz Urzędu Wojewódzkiego. PeO

Lekcja UTW Lubartow Lekcja UTW Lubartow_02 Lekcja UTW Lubartow_03 Lekcja UTW Lubartow_04 Lekcja UTW Lubartow_05 Lekcja UTW Lubartow_06 Lekcja UTW Lubartow_07