UTW w Lubartowie rozpoczął nowy rok akademicki

16 nowych słuchaczy wstąpiło do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie. Inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 10 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Jak podkreślił  prezes UTW  Ryszard Trybalski, obecnie do uniwersytetu należą 93 osoby. – Wyrażam przekonanie, że znajdą tutaj Państwo dobry klimat, dobrą atmosferę, będziecie mogli pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności, a także wnosić do uniwersytetu świeże spojrzenie, nowego ducha, które będą pozwalały nam się rozwijać. Kontynuujemy działania, które były realizowane w latach poprzednich, ciągle wzbogacając naszą ofertę o nowe formy zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami słuchaczy – mówił.

W spotkaniu wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu miasta: burmistrz Krzysztof Paśnik i naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak.

Cieszę się, że kolejny rok akademicki UTW w Lubartowie się rozpoczyna, gdyż seniorzy i to co, robią w mieście jest bardzo ważne. Dobrze, że Państwo realizują swoje pomysły, pogłębiają wiedzę. Życzę zdrowia, sukcesów, powodzenia i wszystkiego dobrego dla Was i bliskich – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik.

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało przyjętych 16 nowych słuchaczy, którzy złożyli ślubowanie i odebrali legitymacje studenckie z rąk burmistrza.

Przypominamy, że UTW powstał w 2013 roku z inicjatywy Ewy Sędzimierz. Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury oraz sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych. Ponadto aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz tworzenie i wzmacnianie więzi osób starszych z młodym pokoleniem. Siedziba UTW mieści się przy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie, a prezesem Zarządu jest Ryszard Trybalski.

Sylwia Cichoń