UTW zaprasza do udziału w projektach

Szanowni  Seniorzy  Miasta Lubartów!

W związku  z przyznaniem  przez Urząd Miasta Lubartów  środków finansowych
na realizację naszych projektów:

 • SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE
 • SENIORZE DBAJ O UMYSŁ I CIAŁO   
 • SENIORZY POZNAJĄ KULTURĘ I PIĘKNO KRAJU

 Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie serdecznie zaprasza  chętnych Seniorów z terenu naszego miasta na zajęcia z nimi związane.

W ramach zadania „SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE” realizowane będą następujące zajęcia :

 • gimnastyka na basenie,
 • gimnastyka w sali gimnastycznej, 
 • nauka pływania

W ramach zadania    „SENIORZE, DBAJ O UMYSŁ I CIAŁO”  będą realizowane:

 • język angielski – na dwóch poziomach (zależnie od stopnia zaawansowania)
 • język włoski –  poziom średniozaawansowany
 • trening pamięci,
 • zajęcia komputerowe,
 • rękodzieło artystyczne
 • wykłady
 • Zadanie „SENIORZY POZNAJĄ KULTURĘ I PIĘKNO KRAJU”

to wycieczki jednodniowe organizowane do różnych ciekawych miejsc w  POLSCE.

          Zajęcia w ramach projektów ,, Senior aktywny fizycznie” oraz ,,Seniorze, dbaj o umysł i ciało”   rozpoczną się  się od 1 kwietnia i trwać będą do końca maja, następnie po wakacyjnej przerwie  od 1 października do 31 grudnia.   

Informacje o zapisach na wycieczki będziemy podawać w późniejszych terminach w lubartowskich mediach oraz na naszej stronie internetowej -utwl.pl
Udział w wycieczkach jest częściowo odpłatny.

Wszelkich  informacji  związanych z zajęciami, ich harmonogramem, miejscem realizacji udzielamy w Biurze Zarządu UTW – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lubelska 36 pok. 21, lub  pod nr tel. 606 721 737.

Zgłoszenia   przyjmujemy  do 26 marca br  pod  w/w  adresem.

   Są to projekty otwarte, mogą w nich uczestniczyć zarówno słuchacze Uniwersytetu jak i osoby nie będące naszymi członkami (po wcześniejszym  zapisaniu się na określony rodzaj  zajęć).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Zarządu  jest czynne w każdy wtorek i czwartek w godz. 1000– 1200.

Zarząd UTW