UTW zaprasza na zajęcia dla seniorów

W związku z przyznaniem przez Urząd Miasta Lubartów środków finansowych na realizację naszych projektów:

  • SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE,
  • SENIORZE, ĆWICZ UMYSŁ,
  • SENIORZY POZNAJĄ POLSKĘ DAWNĄ I TERAŻNIEJSZĄ

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie serdecznie zaprasza chętnych Seniorów z terenu naszego miasta na zajęcia z nimi związane.

W ramach zadania „SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE” realizowane będą następujące zajęcia :

  • gimnastyka na basenie,
  • gimnastyka w sali gimnastycznej,
  • taniec.

W ramach zadania SENIORZE, ĆWICZ UMYSŁ” będą realizowane:

  • język angielski – na trzech poziomach (zależnie od stopnia zaawansowania)
  • język włoski – poziom średniozaawansowany
  • trening pamięci,
  • zajęcia komputerowe.

Zadanie „SENIORZY POZNAJĄ POLSKĘ DAWNĄ I TERAŻNIEJSZĄ” to wycieczki jednodniowe organizowane do różnych ciekawych miejsc naszego kraju.

Zajęcia w ramach projektu ,, Senior aktywny fizycznie „(gimnastyka w sali gimnastycznej, gimnastyka na basenie oraz taniec ) rozpoczną się się 24 marca i trwać będą do końca maja, następnie po wakacyjnej przerwie od 15 września do 31 grudnia. Te zajęcia będą częściowo odpłatne (5 zł miesięcznie od osoby).

Zajęcia w ramach projektu ,,Seniorze ćwicz umysł” (trening pamięci, lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe) rozpoczną się 24 marca i trwać będą do końca maja, a po wakacyjnej przerwie od 15 września do 31 grudnia. Te zajęcia też będą częściowo odpłatne (5 zł miesięcznie od osoby).

Informacje o zapisach na wycieczki będziemy podawać w późniejszych terminach w lubartowskich mediach oraz na naszej stronie internetowej.
Udział w wycieczkach jest częściowo odpłatny.

Wszelkich informacji związanych z zajęciami, ich harmonogramem, miejscem realizacji udzielamy w Biurze Zarządu UTW – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lubelska 36 pok. 21, lub pod nr tel. 606 721 737.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca br. pod w/w adresem.

Są to projekty otwarte, mogą w nich uczestniczyć zarówno słuchacze Uniwersytetu jak i osoby nie będące naszymi członkami (po wcześniejszym zapisaniu się na określony rodzaj zajęć).Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro Zarządu jest czynne w każdy wtorek i czwartek w godz.1000– 1200.

Zarząd UTW