Uzdolniony Rafał Karasiński

KARASINSKI           Uczeń II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Rafał Karasiński, uczeń klasy III B, wychowanek Pani Ewy Hajduk, wykazuje zainteresowanie przedmiotami matematyczno–przyrodniczymi. Lista sukcesów Rafała:

–         finalista etapu centralnego XLII Olimpiady

–         laureat etapu wojewódzkiego XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

–         III miejsce w województwie i 27. w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2013,

–         8 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALFIK

–         wyróżnienie w „Kangurze” matematycznym

–         zwycięzca w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

          Rafał Wrotkowski