Używki legalne jak narkotyki

W Gimnazjum nr 2 w Lubartowie 21 października zorganizowano spotkanie z psychologiem i trenerem Magdaleną Łopatyńską – Ostrowską. Oryginalne warsztaty w montażu słowno muzycznym, dotyczyły zgubnego wpływu alkoholu, narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych, szczególnie na podatny, młody organizm. Program skierowany był przede wszystkim do młodzieży w wieku 12 – 18 lat, z gimnazjum i szkoły średniej, by uświadomić, nauczyć i przestrzec, przekazując wiedzę popartą przykładami z pacy terapeutycznej i świadectwem zaleczonego narkomana. Spotkanie sfinansowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oto kainowe pokolenie! Wiary nie ma w nich za grosz, serca jeszcze mniej. Jeden mają cel: życie lekko przejść. Jeden mają cel: dobrze bawić się” – to fragment piosenki zespołu Perfekt z tekstem Bogdana Olewicza. Słowa te przytoczone podczas spotkania oddają w pełni trendy panujące wśród dorastającej młodzieży, szczególnie gimnazjalnej. Mogą być przestrogą, iż bardzo łatwo młodemu człowiekowi przez niewinną zabawę z każdą „legalną” używką, stać się niewolnikiem nałogu i stoczyć się. Niezależnie od czynników, czy to alkohol, dopalacze, leki, uzależniony zachowuje się podobnie i równie trudno mu wyjść ze swojego nałogu. Każda substancja psychoaktywna niszczy naszą psychikę, również zmienia się ciało. Np. jeden wziewny „seans” z klejem niszczy nieodwracalnie kilka milionów szarych komórek.

W warsztatach wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1, nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie. Całość programu przeprowadzona była w formie opowieści z życia, przepleciona została utworami muzycznymi, pogłębiającymi nastrój, emocje, ułatwiając przekaz treści. Oprócz trenera Magdaleny Łopatyńskiej – Ostrowskiej, o swoich przeżyciach mówił jej podopieczny Mateusz, którego życie w bardzo potężnym procencie związane było z używkami wszelkiego typu, któremu w drugiej klasie gimnazjum pomyliło się, to co legalne z tym co bezpieczne. Jego świadectwo pokazało, czym to się może skończyć. Jeden z jego kolegów nie żyje, inny został skazany na 25 lat więzienia. Mateusz wielokrotnie trafiał do szpitala, stykał się z rożnymi używkami. Uzależnił się nawet do „zwykłych” energetyków „(nadmiar kofeiny w napojach energetycznych powoduje w rozwijających się mózgach zmiany).

Magdalena Łopatyńska – Ostrowska apelowała do młodzieży o rozwagę, o zdanie sobie sprawy z każdego „legalnego” zagrożenia, o to by nie dali sobą manipulować i o odwagę w powiedzeniu niebezpiecznym środkom stanowczego i głośnego „NIE!’’.

Piotr Opolski

uzaleznienia_gim2_2014 uzaleznienia_gim2_2014_02 uzaleznienia_gim2_2014_03  uzaleznienia_gim2_2014_05 uzaleznienia_gim2_2014_06 uzaleznienia_gim2_2014_08 uzaleznienia_gim2_2014_09  uzaleznienia_gim2_2014_11