W finale konkursu „Moda na odblaski”

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju zakwalifikowali się do Wojewódzkiego Finału Konkursu „Moda na odblaski”.

Moda na odblaski” to nazwa konkursu organizowana przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie. Adresatami konkursu są uczniowie klas I — VIII szkół podstawowych, a jego celem jest zachęcenie uczniów do przedstawienia własnego pomysłu na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie stroju artystycznego lub projektu elementu odblaskowego. Konkurs organizowany jest w ramach programu „ Świeć przykładem” oraz Wojewódzkiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018- 2020. Współorganizatorami konkursu są Kuratorium Oświaty w Lublinie, Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Paweł Ciszewski