W Firleju odsłonięto pomnik 27 WDPAK

11 maja w Firleju odsłonięto pomnik upamiętniający 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej.

Pomnik powstał z inicjatywy Koła Historycznego AK w Firleju, Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju oraz Wójta Gminy Firlej Dawida Tarnowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Instytutu Pamięci Narodowej, władz wojewódzkich. Były też władze powiatu lubartowskiego i przedstawiciele lokalnych samorządów gminnych. Odprawiono mszę polową z udziałem wojska. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej.

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej powstała w lipcu 1943 roku na Wołyniu. Jej celem była ochrona ludności polskiej przed „Rzezią Wołyńską” przeprowadzaną przez ukraińską UPA. W styczniu 1944 roku na teren Wołynia wkroczyła Armia Czerwona. Komenda Główna AK zarządziła przeprowadzenie akcji „Burza” polegającej na walce z wycofującymi się oddziałami niemieckimi i występowanie w roli gospodarza na polskiej ziemi wobec wkraczających oddziałów czerwonoarmistów. W 1944 roku 27 WDPAK wyzwoliła z rąk hitlerowskich okupantów m.in. Lubartów, Firlej, Michów, Kock. 22 lipca 1944 roku żołnierze z gminy Firlej stoczyli zwycięską bitwę z oddziałami niemieckimina szosie Lubartów – Firlej.

Red.

foto: Anna Zdunek