W hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego

Tablicę w hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego odsłonięto 30 stycznia na cmentarzu w Lubartowie. Użyte na niej pamiątkowe nazwy „Sybir”, „Łubianka” oraz „Las Katyński” to symbole masowych zbrodni na Polakach. Inicjatorami umieszczenia tablicy na zbiorowej mogile żołnierzy z 1939 r. są Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Lubartowa oraz środowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Lublina.
fot. Katarzyna Wójcik

owie. Użyte na niej pamiątkowe nazwy „Sybir”,