W intencji kupców i przedsiębiorców

Mszę świętą dziękczynną w intencji Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Lubartowskiej odprawiono 8 grudnia w Bazylice św. Anny w Lubartowie. Tego dnia obchodzona była uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. We Mszy uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki.

Na zakończenie podziękowania złożył proboszcz parafii ks. kan Andrzej Juźko: –

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą, czy prowadzą mniejszy lub większy sklepik, bo jest to miejsce nie tylko ich utrzymania, ale też dawania pracy ludziom i godnych warunków życia. Przychodzicie, by prosić Pana o błogosławieństwo, by podziękować za kolejny rok waszej działalności. Dziękuję wam za to dziękczynienie i panu burmistrzowi, który przyszedł razem z wami. Dziękuję tym, którzy modlą się za swoich pracodawców, tym którzy szanują swoich podwładnych. Są takie sytuacje w pracy choć są różne relacje – w momentach trudnych, w momentach wyzwań widzimy, ile jest w nas empatii, odruchów miłości i szacunku. Nieraz zdarza się, że jakiś pracownik traci zdrowie, czasem życie, to rodzina nie jest pozostawiona samej sobie. Dziś Bogu chcemy zawierzyć tych, którzy dają pracę i tych którzy ją wykonują – prosząc o uzdrowienie relacji i błogosławieństwo Bożej Dzieciny. Abyście pomnażali te dobra, które przyczyniają się do ogólnego dobra, a także poziomu życia naszej wspólnoty parafialnej Ziemi Lubartowskiej. Niech Bóg wam błogosławi za zamówioną Mszę świętą.

SN