W Lubartowie powstanie Centrum Integracji Społecznej

W Lubartowie ma powstać nowa jednostka – zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej, zajmujący się reintegracją zawodową i społeczną. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta (23 sierpnia).

Centrum Integracji Społecznej to jednostka, które umożliwi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji wychodzenie ze sfery wykluczenia społecznego i zawodowego. To narzędzie aktywizacji niezwykle przydatne w pracy MOPS, której celem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności i kształtowanie aktywnej, odpowiedzialnej postawy w życiu – mówi zastępca burmistrza Jakub Wróblewski.

Pomocą w tej kwestii objęte mają zostać przede wszystkim osoby bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy społecznej, niepełnosprawne, a także osoby po leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków. CIS ma zapewnić pracę tym osobom w branży usług komunalnych – sprzątanie, utrzymanie czystości, prace remontowe, pielęgnacja terenów zielonych, prace konserwatorskie. – Liczymy, że uczestnicy CIS pomogą nam zadbać o czystość i wizerunek miasta. Będą objęci wsparciem pracowników socjalnych, psychologa, terapeuty uzależnień, przejdą niezbędne szkolenia – mówi zastępca burmistrza.

Jak tłumaczy, CIS to nie tylko zakład pracy, ale przede wszystkim instytucja, która pomaga wyjść ze sfery wykluczenia społecznego. – Jest wiele osób, które z powodów psychologicznych, mentalnościowych, nie są w stanie podjąć pracy, nie mają też odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. Kwestia wykluczenia społecznego jest bardzo złożona i wymaga kompleksowego podejścia. Działania CIS zmierzać mają miedzy innymi do podtrzymania motywacji do pracy, chęci zmiany siebie, podniesienia samooceny. Jednym z programów jest nauka gospodarowania własnym budżetem, co jest bardzo istotne – dodaje.

Powstanie CIS planowane jest na początek 2020 roku. Wcześniej miasto zamierza ubiegać się o dotację z samorządu Województwa Lubelskiego. Dzięki dofinansowaniu możliwy byłby zakup wyposażenia Centrum oraz pokrycie kosztów 3 – miesięcznego funkcjonowania zakładu.

W Polsce funkcjonuje ponad 160 CIS, w województwie lubelskim kilkanaście.

Za utworzeniem CIS w naszym mieście głosowało podczas sesji 23 sierpnia 12 radnych, 5 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

(kw)