W Lubartowie powstaną otwarte strefy aktywności

Urząd Miasta 13 sierpnia ogłosił przetarg na budowę otwartych stref aktywności przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie.

Zamówienie obejmuje budowę dwóch otwartych stref aktywności: przy ul. Gagarina i ul. Różanej w Lubartowie. Na obu ulicach ma powstać orbitrek, poręcz równoległa, biegacz, wioślarz, dwa motyle. Będzie też tablica informacyjna, ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia do gier edukacyjnych i 5 stojaków dla rowerów. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia.

Sylwia Cichoń