W Lubartowie powstanie Park&Ride

To pierwszy krok w stronę budowy funkcjonalnego i nowoczesnego parkingu Park&Ride przy cmentarzu przy ul. Szaniawskiego. W pierwszej kolejności przygotowana będzie dokumentacja, na którą właśnie ogłoszony został przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie parkingu z drogą dojazdową, sieci kanalizacji deszczowej (wraz z odcinkiem w ul. Szaniawskiego pomiędzy parkingiem, a skrzyżowaniem z ul. Moniuszki), oświetlenia, a także projekt zagospodarowania zieleni w obrębie parkingu.

Park&Ride czyli „parkuj i jedź” to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach i przesiadają się do komunikacji zbiorowej.

Potencjalni wykonawcy inwestycji mają czas na składanie ofert do 20 lutego. Dokumentacja ma być gotowa w przyszłym roku.

Inwestycja ruszy w kolejnych latach i będzie finansowana ze środków w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.