„W lubartowskiej szkole … 1819 – 2019” – wystawa w muzeum

Wystawę poświęconą historii lubartowskiej szkoły na przestrzeni 200 ostatnich lat szykuje Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Na wystawie zobaczymy miedzy innymi fotografie, dokumenty, pamiątki. Będzie to historia lubartowskiej szkoły w pigułce od 1819 do 2019 roku – mówi Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Skąd pomysł na wystawę?

W roku 2019 przypada 200 rocznica powstania stałej elementarnej szkoły w Lubartowie. Stało się to w wyniku działania księcia Karola Sanguszki dziedzica, właściciela Lubartowa miejscowego proboszcza ks. Macieja Dąbrowskiego i władz miejskich. W jej tworzeniu wg zapisów źródłowych uczestniczyli dwaj mieszkańcy miasta Łukasz Kosiarski i Tomasz Filipowicz, prawdopodobnie rajcowie miejscy.

Wystawę organizuje Muzeum Ziemi Lubartowskiej we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym oraz Szkołą Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. Otwarcie wystawy odbędzie się w muzeum 23 maja o godz. 13.00.