W RCEZ powstanie nowoczesna ekopracownia OZE

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przystąpiło do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

W dniu 15 maja br., Zarząd WFOŚiGW w Lublinie zatwierdził listę laureatów konkursu w woj. lubelskim. W gronie 48 wybranych placówek znajduje się Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w którym powstanie  ekopracownia OZE, z dofinansowaniem projektu do 75 tys. zł. Dzięki temu RCEZ otrzyma dotację na stworzenie nowoczesnej ekopracowni odnawialnych źródeł energii.

Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie m.in. czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii czy niskoemisyjnego transportu, uczniowie RCEZ zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań.

RCEZ Lubartów