„W rytmie cyklów żywiołów natury”

29 października uczniowie Technikum Zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie z klas 4TE oraz 3TEMa uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi 2021 zorganizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbywających się pod hasłem „W rytmie cyklów żywiołów natury”.

Cykl wykładów skupiał się na zmianach klimatu i zarządzaniu energią i obejmował następujące zagadnienia: Zmiany klimatu Ziemi – wczoraj, dziś i jutro, Lodowce a zmiany klimatu na przykładzie Svalbardu oraz Praktyka zarządzania energią w Lublinie.

Wydarzenie organizowane było wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Opiekun klas: pani Edyta Kozieł nauczyciel geografii w RCEZ.

RCEZ

sdr
sdr