W SP 4 o profilaktyce krótkowzroczności

Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

Mając na względzie zdrowie naszych uczniów i odpowiadając na potrzeby rodziców w czasach utrudnionego dostępu do specjalistów, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie przystąpiła do programu profilaktyki krótkowzroczności. W ramach zawartego porozumienia z  Katedrą i Kliniką Okulistyki Ogólnej i
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdaka – prowadzone są badania w ramach projektu pt.: „Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Dzięki realizacji w/w projektu najmłodsi uczniowie  poddani zostali badaniom przesiewowym. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania zostanie stwierdzona u dziecka wada wzroku wymagająca dalszych badań, będą one
realizowane w Klinice Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Ponadto przeprowadzano wykłady edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku, a także
wykrywania oraz leczenia wad wzroku dla rodziców  dzieci biorących udział w programie, oraz nauczycieli w klasach 1-3. Do projektu rodzice zgłosili ponad 100 uczniów.