W szpitalu otwarto Zakład Diagnostyki Obrazowej

Nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej został dziś (9 grudnia) otwarty w SP ZOZ w Lubartowie. W ramach inwestycji zakupiono rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparat RTG kostno-płucny. 

 – W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek i zakupiono nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej. Umożliwi to szybkie diagnozowanie, a co za tym idzie szybszy powrót do zdrowia pacjenta – mówi dyrektor SPZOZ w Lubartowie Mirosław Makarewicz :Rezonans i tomograf ułatwią dostęp do tego typu świadczeń, gdyż wcześniej Lubartowa i powiatu wykonywali te badania w odległych jednostkach opieki zdrowia. Dzięki nowoczesnemu aparatowi RTG będzie możliwe szybsze, dokładniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie badań. 

Rezonans magnetyczny w lubartowskim szpitalu jest jednym z dziesięciu takich w kraju. Do jego funkcjonowania potrzeba niewielkiej ilości coraz trudniej dostępnego helu. Całkowity koszt zakupu urządzeń i adaptacji pomieszczeń to prawie 13 milionów 280 tysięcy złotych; 80 procent środków pochodziło z budżetu państwa, pozostałe 20 procent dołożył powiat lubartowski.

W otwarciu Zakładu Diagnostyki Obrazowej uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubartowskiego ze starostą Tomaszem Marzędą na czele, radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, księża, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy szpitala. Był senator Stanisław Gogacz. Miasto Lubartów reprezentowali zastępca burmistrza Tadeusz Małyska i naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak.

opr. SC

foto: JP, MP