Wakacyjny Rowerowy Tor Przeszkód

Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie  zaprasza na zawody pod nazwą III Wakacyjny Rowerowy Tor Przeszkód 10 lipca o godzinie 11.00 na placu przed Ratuszem.

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: od 7-10 lat; od 11 – 16 lat; od 17 lat i wzwyż.
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe( pierwsze trzy miejsca) a wśród wszystkich uczestników zawodów wylosowany zostanie rower. Zgłoszenia należy przesyłać na adres [email protected] do dnia 8 lipca.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia (można się także zapisać w dniu zawodów). Uczestnicy zawodów zobowiązani są zabrać ze sobą rower i kask. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w konkursie w asyście rodzica bądź opiekuna prawnego, ewentualnie powinni dostarczyć zgodę rodziców na udział w zawodach. Oświadczenie rodzica o zgodzie na udział w zawodach znajduje się na stronie http://www.mktr-relaks.com/pliki.html w zakładce pliki do pobrania jako załącznik do regulaminu imprez turystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie  Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie.

Partnerem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Wakacyjny Rowerowy Tor Przeszkód jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Lubartów.