Warsztaty edukacyjne dla szkół z Lubelszczyzny

W dniach 4 – 5 listopada  uczniowie klasy II P z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie rozpoczęli cykl warsztatów edukacyjnych na temat tradycji i kultury polskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych historii z Lubelszczyzny.

Projekt „Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów” jest prowadzony przez Muzeum POLIN we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Podczas pierwszego warsztatu młodzież miała możliwość uporządkowania swojej dotychczasowej wiedzy na temat judaizmu, kultury i tożsamości żydowskiej, a także podjąć refleksję na temat współczesnej pamięci o przedwojennym życiu żydowskim w polskich miastach takich jak np. Lubartów.

Drugi warsztat był okazją do pogłębienia wiedzy na temat judaizmu i historii polskich Żydów poprzez pracę z relacjami świadków historii i zdigitalizowanymi obiektami muzealnymi.

Przed młodzieżą jeszcze druga część projektu: wizyta studyjna w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć miejsca” i udział w warsztacie edukacyjnym podczas którego uczniowie i uczennice będą zdobywać wiedzę na temat mechanizmów społecznych, które prowadzą do dyskryminacji (w przeszłości i współcześnie).

Warsztaty prowadzone przez edukatorów z Muzeum POLIN zostały oparte na bogatym materiale źródłowym, a także na ćwiczeniach i zadaniach rozwijających umiejętność samodzielnego zdobywania informacji, współpracy w grupie i komunikacji.

ZS2