Warsztaty genealogiczno-historyczne w II LO

22 marca uczniowie klas IV g i IV j z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uczestniczyli w warsztatach genealogiczno-historycznych realizowanych w ramach projektu „Rodzina w źródłach”. Zajęcia poprowadził historyk dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL.

Poznanie historii własnej rodziny to fascynująca przygoda, ale i trudne zadanie. Aby prawidłowo stworzyć drzewo genealogiczne warto poznać zasady budowania drzewa genologicznego, możliwości wykorzystania zasobów archiwalnych oraz relacji i pamiątek rodzinnych. O tym wszystkim młodzież mogła dowiedzieć się uczestnicząc w warsztatach.

Dr Chachaj przedstawił licealistom kilka ważnych informacji dotyczących projektu „Rodzina w źródłach”. Są to szeroko zakrojone działania dotyczące m. in. inwentaryzacji i skatalogowania staropolskich ksiąg metrykalnych w części woj. lubelskiego, sporządzenie kopii cyfrowych oraz udostępnienie ich w Internecie dla szerokiej rzeszy odbiorców. Ważny jest fakt, że digitalizacji poddane zostaną wszystkie metryki sporządzone przed 1797 r. według tzw. formularza trydenckiego. Utworzona baza danych będzie stanowiła także pierwszorzędne źródło wiedzy dla genealogów, co ważne, nie tylko zawodowo zajmujących się przeszłością, ale również dla osób rekonstruujących losy swojej rodziny i kultywujących pamięć o przodkach oraz tradycji i kulturze narodowej.

Prowadzący warsztaty zwrócił również uwagę na niespodzianki i pułapki, jakie mogą pojawić się przy rekonstrukcji historii własnej rodziny. Trudności mogą sprawić język, w jakim dokumenty zostały spisane, skróty, jakich kiedyś używano oraz okoliczności historyczne, w których księgi metrykalne powstawały.

Spotkanie z pracownikiem naukowym KUL-u uświadomiło młodzieży, jak ważne są poczucie wspólnoty i pamięć o swoich przodkach.  Tworzenie drzewa genealogicznego rodziny i szukanie rożnego rodzaju źródeł, w jakich zapisane są ślady obecności i działalności przodków, czasem przynoszą niespodziankę w postaci odnalezienia wybitnej postaci lub   zasłużonych dla naszego regionu działaczy.

Mamy nadzieję, że poszukiwanie korzeni własnej rodziny okaże się dla uczniów ciekawą pracą badawczą i okazją do spotkań rodzinnych.

Warsztaty zorganizowała Barbara Kukier.

II LO