Warsztaty „Lubelski Obszar Metropolitalny 3.0” w II LO

24 listopada uczniowie klasy III A wzięli udział w warsztatach pod hasłem „LOM 3.0”. Zajęcia zostały przeprowadzone w II LO przez członków Koła Naukowego Planistów „Smart City” działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Warsztaty poprowadziła pani Anna Puchacz.

W pierwszej części zajęć zostały poruszone zagadnienia dotyczące pojęcia smart city – najnowszego sposobu na realizowanie przestrzeni miejskiej, który opiera się inicjatywie: lokalnych władz, firm technologicznych oraz obywateli. Przedstawiono również najnowsze rozwiązania technologiczne, które stosowane są w miastach oraz działania planistyczne podejmowane w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.

Następnie młodzież mogła wykazać się kreatywnością, opracowując w grupach projekty smart city w Lublinie. Pod koniec spotkania każdy zespół zaprezentował swoją pracę oraz przedstawił pomysły na ulepszenie miasta.

Warsztaty w ciekawy sposób pokazały licealistom, że obywatele obszarów wielkomiejskich mogą mieć duży wpływ na dany region i jego rozwój, co finalnie ma przełożyć się na wyższy poziom życia oraz szybsze wprowadzanie innowacji.

Spotkanie zorganizowali: p. Katarzyna Płaszczewska i p. Adam Małecki.

II LO