Warsztaty profilaktyczne w II LO

8 listopada młodzież z klas pierwszych II LO uczestniczyła w warsztatach „Mózg na dopingu”. Warsztaty poprowadzili terapeuci z Akademii Pozytywnej profilaktyki i Terapii Uzależnień Dominika i Marek Wąsik.

Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości uczestników dotyczącej zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Terapeuci starali się  wspomóc uczniów w radzeniu sobie z trudnościami oraz obniżyć prawdopodobieństwo podejmowania przez nich zachowań ryzykownych.

Mamy nadzieję, że zaopatrując młodzież w rzetelną wiedzę dotyczącą przyczyn sięgania po używki oraz ukazując realne konsekwencje uzależnień spowodujemy, że młodzi ludzie unikną w przyszłości pułapki sięgania po środki psychoaktywne „dla szpanu” lub tym bardziej „dla zabawy”.

II LO