Warsztaty profilaktyczne w II LO

W II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie odbyły się warsztaty profilaktyczne „Pierwszy stopień do piekła – alkohol”. W spotkaniach on-line z udziałem trenerów Dominiki i Marka Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa uczestniczyła młodzież z klas pierwszych II LO.

Prowadzący warsztaty wychodzą z założenia, że zanim młody człowiek podniesie do ust pierwszy kieliszek, powinien wiedzieć, co on zawiera i czym grozi spożywanie alkoholu. Dzięki takim informacjom wzrosną jego szanse na to, że uniknie w przyszłości pułapki picia „dla szpanu” lub tym bardziej „dla zabawy”, które tak łatwo w młodym wieku mogą przerodzić się w uzależnienie. Młodzi ludzie powinni zatem otrzymać rzetelną wiedzę na temat alkoholu oraz innych używek i ich wpływu na myślenie, uczucia oraz zachowanie. Pierwszoklasiści poznali m.in. etapy rozwoju uzależnienia, działanie alkoholu jako substancji psychoaktywnej, dowiedzieli się, dlaczego alkohol to wróg publiczny.

Warsztaty „Pierwszy stopień do piekła – alkohol” to ważne działanie profilaktyczne, kształtujące postawy gotowości młodzieży do podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz abstynenckich.

II LO