Warsztaty terenowe uczniów RCEZ w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie

Warsztaty terenowe w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie to kolejna forma współpracy klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Tym razem były to profesjonalne ćwiczenia terenowe prowadzone przez edukatora – Jolantę Kiszkę z Ośrodka Zamiejscowego Lasy Janowskie.

Pierwszym punktem programu była lekcja muzealna w Ośrodku Edukacji Lasy Janowskie Nadleśnictwa Janów Lubelski. Uczniowie zwiedzili wystawę stałą i wysłuchali wykładu na temat walorów kulturowych i przyrodniczych Lasów Janowskich.

Następnie klasa udała się na ścieżkę przyrodniczą w rezerwacie Szklarnia, gdzie zobaczyła zachowany bór sosnowo-jodłowy z udziałem świerka i fragmentami drzewostanów brzozowych i olchowych. Teren rezerwatu jest częściowo podmokły z licznymi ciekami i łąkami tworzącymi śródleśne enklawy. Na trasie można zobaczyć m.in. liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej. Dzięki obecności chronionych gatunków i obiektów uczniowie zapoznali się z najważniejszym formami ochrony przyrody.

Kolejna część ćwiczeń terenowych to ścieżka edukacyjna na Porytowym Wzgórzu, która w większości znajduje się na terenie rezerwatu leśno-historycznego Lasy Janowskie. Zlokalizowana jest w rejonie o znacznych walorach historycznych, które zbiegają się jednocześnie z dużą wartością przyrodniczą i pięknem krajobrazowym terenu. Przebiega od pomnika poświęconego partyzantom, wzdłuż doliny rzeki Branew z przejściem przez dawny most leśnej kolejki wąskotorowej do obelisku na Wzgórzu Porytowym. Po drodze znajdują się mogiły partyzanckie i drzewa pomnikowe.

Nie mogło też zabraknąć elementów edukacyjnych związanych z zawodem, którego uczą się uczestnicy wycieczki. Uczniowie zwiedzili drewniany kościół w Momotach Górnych wybudowany przez księdza Kazimierza Pińciurka na zrębach kaplicy z początku XX w. Styl kościoła łączy w sobie elementy ludowe i mieszczańskie. W latach 1975-1992 trwały prace przy wystroju kościoła, które projektował i sam realizował ks. Pińciurek. W ten sposób powstał nowy kościół o wystroju oryginalnym i niepowtarzalnym. Oryginalność polega na tym, że wbrew powszechnie przyjętym zasadom kościół i jego wystrój powstawały w trakcie budowy.

Po intensywnej aktywności fizycznej uczniowie udali się do jedynej w Polsce ostoi konika biłgorajskiego w miejscowości Szklarnia. Tam odpoczywali podziwiając wolnożyjące dzikie koniki oraz zakończyli swoje pierwsze warsztaty terenowe, jak tradycja nakazuje, integracyjnym ogniskiem, na którym planowali kolejne „terenówki” w parkach krajobrazowych.

RCEZ