Warsztaty w II LO

24 marca odbyły się warsztaty w ramach projektu „Samorząd Uczniowski – działamy wspólnie” organizowanego przez Fundację ARTOS, w którym uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Zajęcia prowadziła pani Agata Czwórnóg – pedagog.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali na temat możliwych do wprowadzenia zmian w szkole oraz zastanawiali się nad inicjatywami, które odpowiadałyby na potrzeby szkolnej społeczności. Na zakończenie podczas pracy w grupach planowali przykładowe akcje i wydarzenia, które mogłyby zostać zrealizowane w najbliższym czasie w II LO.

II LO