WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w II LO

16 marca w II LO odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów. Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie  mieli możliwość nie tylko wykonania ćwiczeń z użyciem fantoma, przeprowadzenia resuscytacji  krążeniowo-oddechowej , oceny stanu poszkodowanego, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej), poznania i przypomnienia sobie zasad udzielania pomocy, a także rozmowy z ratownikiem medycznym Panem Bartoszem Lisewskim, który warsztaty poprowadził.

Pierwszą pomocą nazywa się zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Pan Bartek podkreślił, że w  życiu każdego może wystąpić sytuacja, która będzie wymagać gwałtownego działania, aby uratować komuś życie lub zdrowie. Taka sytuacja może się zdarzyć gdziekolwiek: w pracy, w drodze, na imprezie, a nawet w domu. Gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy ważna jest każda sekunda.

Zobowiązany jest każdy człowiek, nie tylko specjalnie wykwalifikowane osoby . Zrozumieliśmy, że pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu.

Szkolne Koło PCK