Warsztaty z projektu „Działania w Chmurze”

Uczniowie ośmiu klas Technikum Zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie  8 i 15 listopada  uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu Działania w CHMURZE nadzorowanego przez Wicepremiera Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

dotyczy wsparcia działań społecznych, charytatywnych i obywatelskich na terenie szkoły oraz przeciwdziałania hejtowi w przestrzeni publicznej. Zajęcia przeprowadzili pracownicy lubelskiej Fundacji Tu i Tam zaproszeni do RCEZ przez pana Łukasza Bzowskiego i panią Iwonę Mocior.
Pierwszego dnia odbywały się warsztaty pt.: Hejt w Internecie, podczas których uczniowie przeanalizowali przykłady hejtu w przestrzeni publicznej oraz poznali sposoby reagowania na to zjawisko.
Drugiego dnia odbywały się zajęcia pt.: Działalność społeczna i obywatelska, które oscylowały wokół tematów związanych z działalnością charytatywną, wolontariatem i inicjatywami społecznymi.
Trzeba zauważyć, że prezentowane podczas spotkań zagadnienia wzbudzały duże zainteresowanie i z pewnością poszerzyły świadomość społeczną młodzieży. Pozostaje mieć nadzieję, że zdobyta wiedza znajdzie zastosowanie w praktyce.

RCEZ