Warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie w dniach 1 – 5 czerwca uczestniczyli w warsztatach z zakresu edukacji ekonomicznej „Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości”.

Zajęcia Innowatorium skierowane dla młodzieży liceów przez tydzień prowadzili nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ze względu na pandemię zajęcia realizowane były online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Program warsztatów składał się z pięciu bloków tematycznych:

1. Strategie przedsiębiorstw (np. współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania).

2. Marketing (np. strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy).

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (np. polityka personalna z omówieniem poszczególnych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty).

4. Miękkie elementy zarządzania (np. techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarządzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna).

5. Finanse (np. współczesne trendy w finansach, giełda papierów wartościowych, strategie inwestycyjne, kryzys finansowy).

Celem warsztatów było zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wzbudzanie w nich proaktywnych postaw i wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego. Ważnym aspektem programu jest również promocja Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

W czasach pandemii zajęcia Innowatorium stanowiły dla uczniów II LO ciekawą alternatywę lekcji z podstaw przedsiębiorczości oraz godzin wychowawczych.

II LO