Warsztaty z twórcami ludowymi

11 kwietnia wychowankowie PMDK w Lubartowie wzięli udział w warsztatach tworzenia palm wielkanocnych, prowadzonych przez twórców ludowych – panią Helenę Kołodziej i jej rodzinę. Nestorka rodu – pani Helena, znana i wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość rękodzielniczą i literacką, barwnie opowiedziała zgromadzonym o zwyczaju robienia palm wielkanocnych, ich regionalnej specyfice, a także zaprezentowała dzieciom swój wiersz. Dzięki ludowym artystom ze sporządzeniem palmy nie mieli kłopotu nawet najmłodsi, chętnie pracowali także i młodzież oraz nauczyciele. Z naturalnych elementów powstały piękne palmy, bogate w żywe, zielone elementy, które są  lubelską specjalnością.

Urszula Bednarczyk