We wtorek sesja Rady Miasta Lubartów

We wtorek 22 marca będą obradować radni miejscy. XV sesja Rady Miasta Lubartów rozpocznie się o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH.

6. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIASTA LUBARTÓW ZA 2015 r.

7. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

a) zmiany uchwały Nr IX/51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych „Wspólny Lubartów”),

b) zmiany uchwały Nr IX/51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych),

c) zmiany uchwały Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów”,

d) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016-2020”,

e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów,

f) udzielenia dotacji z budżetu miasta Lubartów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele O.O. Kapucynów p.w. św. Wawrzyńca w Lubartowie,

g) nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie,

h) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

i) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

j) przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

k) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

l) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2016r.,

n) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Lubartów,

o) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

p) zmian w budżecie na 2016r.,

q) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2016r.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.