„Wejdź na wyższy poziom”

Mind_Ball-01Spotkanie podsumowujące efekty wdrażania  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Wejdź na wyższy poziom” zorganizowano 9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

Realizację tego programu w latach 2007- 2013 podsumował Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jego efekty to zakontraktowanie prawie 2,2 mld złotych, zawarcie blisko 3000 umów na realizację różnych projektów i objęcie wsparciem ponad 420 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego, od przedszkolaków po osoby po 50 roku życia. Następnie odbyła się  prezentacja Dobrych Praktyk z regionu. Na temat projektu  „Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich”, realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie w terminie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., mówiła Krystyna Miętek. Projekt ten był również prowadzony w innych szkołach – liceum w Kocku i Ostrowie Lubelskim. Ponadto wspomniano o wielu projektach I LO takich jak: „Nauka – Praktyka – Sukces”, „Sposób na naukę”, „Archimedes”, „Szkoła Równych Szans”, „Archipelag Matematyki”, „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”, Uniwersytety Matematyczne – „Matematyka nie jest trudna – uwierz  w siebie” oraz „Matematyka, jakiej nie znasz – poszerz swoje horyzonty”. Jak również o inicjatywach I LO w zakresie współpracy międzynarodowej- projekt „Wczoraj i dziś – Polska i Litwa po 20 latach wolności” oraz projekt Comenius „Zamki: cenne historyczne dziedzictwo”. Uczestnicy konferencji mieli możliwość  wziąć udział w Turnieju Mind Ball. Jest to gra wykorzystująca fale mózgowe do sterowania piłki. Do komputera, który steruje piłką, dostarczane są sygnały z mózgu za pomocą opasek. Urządzenie Mindball jest systemem trenującym, dzięki niemu grający uczy się poprawy koncentracji uwagi oraz szybkiego wejścia w stan relaksacji. Pojedynki mogą się odbywać pomiędzy dwoma graczami, w dwóch grupach lub można trenować pojedynczo.

Na zakończenie konferencji był koncert wirtuoza gitary Andrzeja Makaryczewa.

Sylwia Nowokuńska

Mind_Ball-02 Mind_Ball-03 Mind_Ball-04 Mind_Ball-05 Mind_Ball-06